Κατηγορία: Εργαστήρια Γεωπονίας

Επίσκεψη του Τομέα Γεωπονίας στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών

Η Β’ τάξη του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εργαστηριακών ωρών του μαθήματος «Φυτική Παραγωγή», επισκέφθηκε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση τριάντα έργων τέχνης, προϊόντα του project ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ. Οι μαθητές...

Το σιτάρι και το ψωμί στη λατρεία: μια διαθεματική, βιωματική δράση

Το σιτάρι και το ψωμί είναι θεμελιώδη αγαθά της ελληνικής διατροφής, που συνοδεύουν κάθε στιγμή της ζωής από τη γέννηση έως το θάνατο. Την ιερή σημασία του ψωμιού, που σφραγίζεται για να προσφερθεί στο...

Εργαστήριο Γεωπονίας

Εργαστήριο Γεωπονίας

υπο κατασκευή

Εργαστήριο Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών.

Εργαστήριο Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών.

Οι μαθητές της Β’ τάξης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και περιβάλλοντος και οι μαθητές της Γ’ τάξης της ειδικότητας τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, στο χώρο του εργαστηρίου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ασχολούνται με...

Εργαστήριο και Θερμοκήπιο Τεχνικός φυτικής παραγωγής

Εργαστήριο και Θερμοκήπιο Τεχνικός φυτικής παραγωγής

Οι μαθητές της Β’ τάξης του τομέα Γεωπονίας,Τροφίμων και περιβάλλοντος και οι μαθητές της Γ΄ τάξης της ειδικότητας τεχνικός φυτικής παραγωγής, στο χώρο του θερμοκηπίου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ασχολούνται με τους τρόπους πολλαπλασιασμού...