Κατηγορία: Τομέας Μηχανολογικός

Ραδιοφωνική εκπομπή στο EUROPEAN SCHOOL RADIO.

Tην Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου φιλοξενήθηκε από το 1ο Γυμνάσιο Βέροιας αντιπροσωπεία της Παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ του σχολείου μας, αποτελούμενη από 5 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς και γυρίστηκε ραδιοφωνική εκπομπή στο EUROPEAN SCHOOL RADIO. Μπορείτε...

Ειδικότητα Εργαλειομηχανών CNC

Ειδικότητα Εργαλειομηχανών CNC

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Μηχανικών Αυτοκινήτου

Ειδικότητα Μηχανικών Αυτοκινήτου

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Θερμοϋδραυλικών

Ειδικότητα Θερμοϋδραυλικών

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Αερίων Καυσίμων

Ειδικότητα Αερίων Καυσίμων

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Αμαξωμάτων

Ειδικότητα Αμαξωμάτων

υπο κατασκευή

Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

υπο κατασκευή