Κατηγορία: Τομέας Οικονομίας Διοίκησης

Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών  Περιγραφή επαγγέλματος Ο/Η πτυχιούχος Υπάλληλος Δοιηκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να: τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει...

Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Υπηρεσιών

  Περιγραφή επαγγλέλματος Ο ειδικός Τουριστικών Επιχειρήσεων έρχεται συνεχώς σε επαφή με πελάτες, γι΄αυτό και πρέπει να διαθέτει: κοινωνικότητα,ευγένεια,υπομονή,διακριτικότητα και γενικά ευχάριστη προσωπικότητα. Ο ειδικός Τουριστικών Επιχειρήσεων υποδέχεται τους πελάτες , τους ενημερώνει σχετικά με...