Κατηγορία: Τομέας Δομικών

Ειδικότητα Σχεδιαστών με ΗΥ

Ειδικότητα Σχεδιαστών με ΗΥ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ   Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους γνωρίζουν : Να σχεδιάζουν μέσω Η/Υ (σχεδιαστικά προγράμματα Autocad , Archicad και παρόμοια). Να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικά σχέδια (διαγράμματα κάλυψης, κατόψεις ,όψεις, τομές) . Να ¨διαβάζουν¨...

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

υπο κατασκευή