Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης 2021-2022 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ UAV

Η ενσωμάτωση των πρακτικών STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Τα παιδιά του σήμερα, έχουν γεννηθεί σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, στον οποίο εκτίθενται από μικρή ηλικία.

Στην εκπαίδευση δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να εκπαιδεύει, να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και να τα προετοιμάζει παράλληλα για τις ανάγκες του νέου ψηφιακού κόσμου.

Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέες πρακτικές και ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον μάθησης που να κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και να ενισχύει το κίνητρο για τη μάθηση, ώστε αυτενεργώντας, και όχι μόνο από την υποχρέωση που προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα, να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία αποτελεσματικά, δημιουργικά, με ασφάλεια και υπευθυνότητα

Η παιχνιδοποίηση (gamification) είναι μία από τις τελευταίες τάσεις στην κοινότητα διαδικτυακής μάθησης που χρησιμοποιεί μηχανισμούς παιχνιδιού και στοιχεία σχεδιασμού επικεντρωμένα σε άνθρωπο για να μετρήσει, επηρεάσει και ανταμείψει συμπεριφορές χρηστών-στόχων. Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά παιχνιδιών όπως (στόχοι, κανόνες, παιχνίδισμα, ανατροφοδότηση, στοιχεία διασκέδασης, ανταμοιβή και προωθήσεις), που τα εφαρμόζει για να λύσει τα επιχειρησιακά προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ίδρυμα διαδικτύου το κλειδί για να προετοιμαστούν οι μαθητευόμενοι επαρκώς για ζωή σε ένα ψηφιακό κόσμο είναι “ ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης γύρω από τη συμμετοχική, ψηφιακά ενεργή συνεργασία εντός και εκτός ιδρύματος ατομικής εκπαίδευσης”. Προβλέπουν ότι μέχρι το 2025 αυτό θα έχει γίνει το κυρίαρχο παγκόσμιο εκπαιδευτικό παράδειγμα, ως “ η τεχνολογία δεν επηρεάζει μόνο ότι θα χρειαστεί να μάθουμε, αλλά επίσης και το πως θα μάθουμε στο μέλλον.”…

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA