Εκδήλωση 1821 – 2021: Από την πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις), διοργανώνει επετειακή εκδήλωση, για να συμμετάσχει στον εθνικό εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.  Η εκδήλωση αυτή έχει τον τίτλο: Από την πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο”.

Στην προγραμματιζόμενη εκδήλωση θα συμμετάσχουν, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχολικές μονάδες, μεμονωμένες τάξεις-τμήματα, ομάδες μαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών τους ή και συμπράξεις μεταξύ σχολείων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, στην εκδήλωση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης (Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γενικής, Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, με εργασίες που οι ίδιοι/ες θα έχουν εκπονήσει. Θα δοθεί, επίσης, η δυνατότητα συμμετοχής και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι διαδικασίες της εορταστικής εκδήλωσης (σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθούν με ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και, ειδικότερα, Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικών Επιτροπών που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

 

 1. Σκοπός και στόχοι

Βασικοί σκοποί της εκδήλωσης είναι:

 • Να αναδειχθεί η πολύπλευρη και σημαντική συνεισφορά της εκπαίδευσης στον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων και στη διαμόρφωση της ιστορίας του ελληνικού κράτους.
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να συμμετάσχουν στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, να αρθρώσουν και να καταθέσουν την άποψή τους αναφορικά με τον δικό τους τρόπο θέασης και πρόσληψης του παρελθόντος.

Επιμέρους στόχοι της εκδήλωσης είναι:

 • Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών και η εμπέδωση όψεων της εθνικής ταυτότητας.
 • Η βιωματική και δημιουργική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821.
 • Η απόδοση τιμής και η αναγνώριση της σημαντικότητας της Ελληνικής Επανάστασης για τη συγκρότηση και την πορεία του ελληνικού κράτους.
 • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, με κύριο άξονα την επέτειο εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
 • Η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών για συμμετοχή στην εκπόνηση εργασιών με διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.
 • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και η εξοικείωση με την αναζήτηση ιστορικού υλικού.
 • Η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις δυνατότητες και τα εργαλεία του διαδικτύου και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε εκδήλωση που θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως.

 

 1. Θεματολογία

Ζητούμενο είναι οι εργασίες των μαθητών και μαθητριών να αναδεικνύουν πτυχές και όψεις της εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους στη διαχρονία,  με αφετηρία τον Αγώνα της Παλιγγενεσίας και της συγκρότησης του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους, έως και τη σημερινή εκπαίδευση.

Ενδεικτικά θέματα:

 • Η εκπαίδευση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
 • Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.
 • Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
 • Η εκπαίδευση τα τελευταία 200 χρόνια ιστορίας του ελληνικού κράτους.
 • Εξέχουσες προσωπικότητες της παιδείας και της εκπαίδευσης: δάσκαλοι του γένους, άνθρωποι των γραμμάτων, εκπαιδευτικοί, ευεργέτες κ.ά.
 • Εκπαιδευτικοί θεσμοί.
 • Μουσεία και γενικότερα τόποι ιστορικής σημασίας που σχετίζονται με τα γράμματα, τις τέχνες και την εκπαίδευση της Τουρκοκρατίας, της Επανάστασης του 1821 και του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
 • Η εκπαίδευση τότε και σήμερα: δυσκολίες και προκλήσεις.
 • Τεχνολογία και εκπαίδευση.
 • Οι προσδοκίες για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης.

κ.ά.

 

http://ekverias.gr/wp-content/uploads/2021/01/Εκδήλωση-1821-2021.zip