Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  είναι το έργο που ασχολείται με τη φροντίδα του ανθρώπου  (ασθενούς και υγιούς).  

Αποτελεί  σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών  και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς.

 

Η  νοσηλευτική  αποβλέπει να βοηθήσει τον ασθενή, να βελτιώσει ή να αποκτήσει την υγεία του, να ακολουθήσει τη θεραπευτική αγωγή, να τον ανακουφίσει από τα  συμπτώματα της νόσου και να βοηθήσει το υγιές άτομο  στην οικογένεια και στην κοινότητα  να διατηρήσει και να βελτιώσει την υγεία του  και έτσι να προλάβει την ασθένεια.

 

        Η  νοσηλευτική ακόμα έχει και εκπαιδευτική αποστολή  στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα.

         Η  νοσηλεύτρια/ ο νοσηλευτής  συμβάλλει :

 • στην  προαγωγή της  υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
 • στην ανίχνευση και επισήμανση των προβλημάτων υγείας ή άλλων σχετικών παραγόντων  που επηρεάζουν την υγεία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
 • στην  επισήμανση και εκτίμηση  προβλημάτων και αναγκών υγείας του πάσχοντος ατόμου και
 • στην κατάστρωση σχεδίου για την επίλυση των προβλημάτων, την ικανοποίηση  των αναγκών και την προαγωγή της υγείας του υγιούς ατόμου, μέλους της οικογένειας  και της κοινότητας και την αποκατάσταση υγείας του πάσχοντος. 

 

Εκπαίδευση – τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά  δικαιώματα

 

      Η   εκπαίδευση  παρέχεται    στο  Επαγγελματικό  Λύκειο (ΕΠΑ.Λ ) στην ειδικότητα  των Βοηθών Νοσηλευτών που ανήκει στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας   τον οποίο  επιλέγει   ο μαθητής   στη Β΄ Λυκείου. Η  διάρκεια  φοίτησης  είναι  3 χρόνια.  και στους αποφοίτους  χορηγείται  απολυτήριο και  πτυχίο  ειδικότητας επιπέδου  3  της περ.γ΄της παρ. 1  του αρθρου  6  του Ν. 2009/1992 ( ΦΕΚ 18 Α΄)

      Το απολυτήριο χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις..

      Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου  είναι  ισότιμο  με το απολυτήριο  του Γενικού Λυκείου                      .

 

   .

    Οι  απόφοιτοι   έχουν  το δικαίωμα:

 

      α) να  λάβουν  άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος

      β)  να συνεχίσουν τις σπουδές τους  στα τμήματα και στις σχολές  των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  και

      γ)  να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.

 

    Τα επαγγελματικά  δικαιώματα   των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων  καθορίζονται από τις διατάξεις  της  παρ.3  του αρθρου 6  του ν.2009/1992.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Β’

ΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Γ’

ΤΑΞΗ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

 

 Οι απόφοιτοι έχουν το διακαίωμα να συμμετέχουν στο θεσμό της μαθητείας αναβαθμίζοντας το πτυχίο τους από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 5.

 

Τομείς  άσκησης, απασχόλησης  και προοπτικές  αγοράς εργασίας  του νοσηλευτικού επαγγέλματος:   

 

 • Δημόσια νοσοκομεία –Ιδιωτικές κλινικές
 • Υγειονομικά Κέντρα
 • Μαιευτήρια
 • Ιδιωτικά ιατρεία
 • Οδοντιατρεία
 • Σταθμοί Α΄ Βοηθειών
 • Κέντρα Υγείας
 • Κέντρα ψυχικής Υγείας
 • Σε Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών
 • Κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ
 • Υπηρεσίες Υγείας του στρατού-ναυτικού-αεροπορίας
 • Κατασκηνώσεις
 • Οίκους  ευγηρίας
 • Εκπαίδευση
 • Σε ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
 • Σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά
 • ως  ελεύθερος  επαγγελματίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.