Κατηγορία: Εργαστήρια Πληροφορικής

Εσωτερικός κανονισμός Εργ Πληροφορικής

Εσωτερικός κανονισμός Εργ Πληροφορικής

Οι μαθητές οφείλουν: Να προσέρχονται εγκαίρως στην έναρξη των διδακτικών ωρών χωρίς αργοπορία. Να μη μεταφέρουν αναψυκτικά, καφέδες και τρόφιμα στους χώρους των εργαστηρίων, στους διαδρόμους και τις σκάλες. Να μην καπνίζουν στους χώρους του Ε.Κ. και του σχολικού συγκροτήματος γενικότερα....

Εργαστήρια Software

Εργαστήρια Software

Το ΣΕΚ Βέροιας διαχειρίζεται πέντε εργαστήρια πληροφορικής και εφαρμογών πληροφορικής (εργαστήρια software) που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, της ΕΠΑΣ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και του ΙΕΚ Βέροιας. Εργαστήριο Γ γίνονται κυρίως μαθήματα...

Εργαστήριο Hardware

Εργαστήριο Hardware

Το εργαστήριο Υ είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται τα μαθήματα που αφορούν τα δίκτυα αλλά και την γνωριμία με το υλικό και την συντήρηση των Η/Υ. Και βέβαια στο εργαστήριο Υ, γίνεται και...