Πρόγραμμα ERASMUS+KA1 στη Λισαβόνα της Ισπανίας

Συνεχίζεται η εκπαίδευση της ομάδας εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus+ του 1ου ΕΚ Βέροιας στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με τίτλο: «Education techniques based in gamification» και κωδικό 2023-1-EL01-KA121-VET-000140881.

Πληθώρα μελετών σχετίζονται με την παιχνιδοποίηση και την εφαρμογή της στα εκπαιδευτικά πλαίσια, προκρίνοντας τα κίνητρα και την εμπλοκή που επιφέρει στο μαθητή. Μέσα από την παιχνιδοποίηση, οι εκπαιδευτικοί στη σύγχρονη εποχή προσπαθούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενστερνιζόμενοι τις νέες απαιτήσεις και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός φορέας Συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.