Πρόγραμμα ERASMUS+KA1 στη Λισαβόνα της Ισπανίας

Aναχωρούν το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου για την Λισαβόνα της Πορτογαλίας, για 7 ημέρες δέκα εκπαιδευτικοί του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας, στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 με κωδικό:2023-1-EL01-KA121-VET-000140881 και τίτλο: «Education techniques based in gamification».

Η παιχνιδοποίηση  αναφέρεται στη διαδικασία χρήσης μηχανισμών σχεδιασμού παιχνιδιών σε πλαίσια όπως η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις, με στόχο την εμπλοκή και την παρακίνηση των ατόμων για την επίτευξη των στόχων τους. Στην εκπαίδευση, η παιχνιδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τη μάθηση πιο διασκεδαστική, διαδραστική και αποτελεσματική.

Το κόστος κατάρτισης, διαβίωσης, ασφάλισης, πολιτιστικών επισκέψεων και μετακινήσεων στα πλαίσια της δράσης καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Erasmus+.

Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ είναι το Ι.Κ.Υ.