Πρόγραμμα ΜΝΑΕ, επίσκεψη εκπαιδευτικών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ, και του σχεδίου με τίτλο: «Μοντέλα επιφάνειας με χρήση UAV», την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, τέσσερις εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), όπου ξεναγήθηκαν στα ορυχεία, ενημερώθηκαν για τις μηνιαίες εργασίες αποτύπωσης της κατάστασης των ορυχείων με χρήση UAV και λογισμικών και για τους τύπους UAV που χρησιμοποιούνται. Συμμετείχαν βιωματικά σε διαδικασία αποτύπωσης επί του πεδίου και στην διαδικασία δημιουργίας τριασδιάστατου μοντέλου του πεδίου καταγραφής όπως και τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων.

Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους του ΛΚΔΜ, είμαστε εντυπωσιασμένοι από τα μεγέθη, την πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιούν και το έκδηλο ενδιαφέρον και την αγάπη που δείχνουν για την δουλειά τους.