Πρόσκληση για παρουσίαση του σχεδίου δράσης 2021-2022 για το ΝΟΗΣΙΣ