Οι λειτουργίες του δέρματος

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο όργανο, τόσο ως προς το βάρος του όσο και ως προς την επιφάνεια σώματος που καλύπτει.

  • Το δέρμα προστατεύει τον οργανισμό από περιβαντολλογικούς παράγοντες όπως τα μικρόβια, τους τραυματισμούς, την πίεση, τις χημικές ουσίες και την ακτινοβολία.
  • Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος και λειτουργεί ως πηγή σύνθεσης της Βιταμίνης D λειτουργεί σαν αποθήκη ορμονών και νερού.
  • Το δέρμα εντοπίζει και μεταφέρει την αίσθηση επίσης ανανεώνεται συνεχώς .
  • Μέσω των αδένων μπορεί να απορροφήσει ουσίες να εκκρίνει σμήγμα και να κάνει απέκκριση νερού.
  • Συμμετέχει στους ανοσολογικούς μηχανισμούς   και αναπνέει με την άδηλο αναπνοή.

Οι λειτουργίες του δέρματος επηρεάζονται από την Ηλικία ,Κατάσταση του δέρματος  Ενυδάτωση του δέρματος  την υπεραιμία – αγγειοδιαστολή και τους  περιβαλλοντικούς παράγοντες.