Επιστροφή της ομάδας Erasmus + του 1ου ΕΚ Βέροιας, μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Επέστρεψε η ομάδα Erasmus + του 1ου ΕΚ Βέροιας με τίτλο: «Το έξυπνο τρόφιμο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις» και κωδικό 2021-1-EL01-KA121-VET-000011090. Η κινητικότητα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.  Βέροιας(Τομέων Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος και Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας) κύλησε ομαλά μέσα από δράσεις εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και πολιτιστικές επισκέψεις. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος θα υλοποιηθούν στη συνέχεια και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις. Ευελπιστούμε στην ολοκλήρωση του προγράμματος με τα μέγιστα επιθυμητά αποτελέσματα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ είναι το Ι.Κ.Υ. το οποίο και ευχαριστούμε για τη συνεργασία και υποστήριξη.