Ειδ. Βοηθών Νοσηλευτών

Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. Το ουσιαστικό νοσηλευτής προκύπτει από το ρήμα νοσηλεύω που σημαίνει φροντίζω, περιθάλπω~ και πράγματι το νοσηλευτικό έργο έχει ένα ευρύ πεδίο προσφοράς. Αναλυτικά θα λέγαμε ότι η νοσηλεύτρια/ ο νοσηλευτής συμβάλλει:

 •  Στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
 •  Στην ανίχνευση και επισήμανση των προβλημάτων υγείας ή άλλων σχετικών παραγόντων που   επηρεάζουν την υγεία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
 •  Στην επισήμανση και εκτίμηση προβλημάτων και αναγκών υγείας του πάσχοντος ατόμου.
 •  Στην κατάστρωση σχεδίου για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

και

 • Στην εκπαίδευση του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας για να ακολουθούν κανόνες υγιεινής που θα διασφαλίζουν την υγεία τους.

 

Εκπαίδευση- Τίτλοι Σπουδών- Ισοτιμία- Επαγγελματικά Δικαιώματα.
Η εκπαίδευση παρέχεται στα ΕΠΑΛ , στην ειδικότητα των βοηθών νοσηλευτών που ανήκει στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας κ Ευεξίας. Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη και συνολικά 3 έτη.
Στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριο (ισότιμο γενικού λυκείου) και πτυχίο επιπέδου 4.

Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:
1. Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (μετά από 6μηνη πρακτική άσκηση).
2. Να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

3. Να εγγραφούν σε ΔΙΕΚ (με προτεραιότητα σε τμήματα συναφούς ή αντίστοιχης ειδικότητας, στο 2 ο έτος).
4. Να συμμετέχουν στον θεσμό της μαθητείας, αναβαθμίζοντας το πτυχίο τους σε επιπέδου 5.

Προοπτικές αγοράς εργασίας.

 •  Δημόσια νοσοκομεία-ιδιωτικές κλινικές.
 •  Υγειονομικά κέντρα.
 •  Μαιευτήρια.
 •  Ιδιωτικά ιατρεία.
 •  Οδοντιατρεία.
 •  Σταθμοί Α΄ βοηθειών.
 •  Κέντρα Υγείας.
 •  Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 •  Κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ.
 •  Υπηρεσίες Υγείας στρατού-ναυτικού- αεροπορίας.
 •  Κατασκηνώσεις.
 •  Οίκους ευγηρίας.
 •  Σε δημοτικούς κ ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
 •  Σε χώρους φιλοξενίας παιδιών.
 •  Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για νοσηλεία κατ ’οίκον και φροντίδα ηλικιωμένων.

 

Διδασκόμενα μαθήματα: ( Γ΄ τάξη )

 • Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
 • Υγιεινή
 • Νοσηλευτική Θεωρία
 • Νοσηλευτική Εργαστήριο
 • Παθολογία
 • Μαιευτική-Γυναικολογία
 • Χειρουργική –Τεχνική Χειρουργείου