Το 1ο Ε.Κ. Βέροιας ξανά σε πρόγραμμα Erasmus +

Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία του εγκεκριμένου για το 2014-2015 προγράμματος Erasmus + KA1 με τίτλο «Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση και το Μάρκετινγκ», το ΕΚ Βέροιας συμμετέχει σε 2ο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1. Ο τίτλος του νέου προγράμματος είναι «Από το σταφύλι στο κρασί και την αγορά» και έχει διάρκεια διετή. 

Δεκαπέντε επιλεγμένοι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου, στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ του οίνου. Θα βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Ιταλία) με σκοπό εκτός από την απόκτηση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών, διαπολιτισμικών, γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων και η προσωπική εξέλιξη αποτελούν απώτερους σκοπούς της συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1, χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ελπίζουμε για μια ακόμη φορά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Ο Δ/ντής του ΕΚ κος Χασιώτης Νικόλαος και οι καθηγήτριες Παναγιώτα Τσαχουρίδου και Ψιψίκα Αικατερίνη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...