Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας σε ημερίδα Γεωπονικού ενδιαφέροντος

ην Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, δεκαοκτώ μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας και στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Δενδροκομία», παρακολούθησαν ενημερωτική ημερίδα που αφορούσε στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σοβαρών εχθρών της μηλιάς και ροδακινιάς. Ο εχθρός «κλειδί» της μηλιάς ήταν η καρπόκαψα ενώ για τη ροδακινιά δόθηκαν πληροφορίες και μέτρα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης για τον φυλλοδέτη, την ανάρσια και την καρπόκαψα. Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ερευνητική διαδικασία καθώς και τα αποτελέσματα αυτής που αφορούσε στην καταπολέμηση του βοτρύτη στον καρπό της ακτινιδιάς. Ο εν λόγω οργανισμός προκαλεί σημαντικές μετασυλλεκτικές απώλειες του καρπού της ακτινιδιάς, η καλλιέργεια της οποίας έχει επεκταθεί κατά πολύ στην περιοχή μας.


Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις ερωτήσεις – προβληματισμούς που εκφράστηκαν. Θεωρείται σημαντική η συναναστροφή αυριανών επαγγελματιών αγροτών ή/και φοιτητών γεωπόνων με επαγγελματίες γεωπόνους, ερευνητές καθώς και αγρότες της περιοχής τους και πιστεύεται ότι από παρόμοιες συμμετοχές μαθητών, μόνο όφελος θα υπάρχει για τους ίδιους και τον αγροτικό τομέα της περιοχής.