Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» για το σχ. έτος 2017-2018, λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας.

Το προφίλ του απόφοιτου

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

‘Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

• κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
• αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει:

• όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
• κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
• πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
• αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
• αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
• δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

Σχολές

Ο απόφοιτος κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τα μαθήματα της ειδικότητας

Μαθήματα Ειδικότητας Ωρες
Β’ τάξη
 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
 Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων 1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Γ’ τάξη
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 4 Εργαστήριο
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 4 Εργαστήριο
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2 Θεωρία 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 3 Εργαστήριο
Αγγλικά Ειδικότητας 2 Θεωρία

Στην  Α’ τάξη διδάσκεται το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής

Στην Β’ τάξη διδάσκεται το μάθημα Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ

Στην Γ’ τάξη διδάσκεται το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ