Διαδικασίες απογραφής υλικού εργαστηρίων του ΣΕΚ

 

Οι συνάδελφοι υπεύθυνοι των εργαστηρίων του ΣΕΚ Βέροιας μπορούν αφού συνδεθούν στον ιστότοπο να βρούν στην ενότητα ανακοινώσεις:

  • πληροφορίες για την ροή όλης της διαδικασίας (σειρά ενεργειών, αρ. πρωτοκόλλου, ημερομηνίες  κλπ)
  • εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης του λογισμικού διαχείρησης υλικών των εργαστηρίων
  • πληροφορίες για τις εκτυπώσεις που παραδίδονται στον υπ/ντή του ΣΕΚ (είδος, υπογραφές, ημερομηνίες κλπ)
  • προτυπωμένη φόρμα για τα πρωτόκολλα καταστροφής – διαγραφής μόνιμου υλικού

Και βέβαια όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα και στο γραφείο του ΣΕΚ

Μεταφόρτωση Αρχείων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...