Ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» για το σχ. έτος 2014-2015, λειτουργεί στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας

Το προφίλ του απόφοιτου

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

‘Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

• κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
• αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει:

• όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
• κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
• πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
• αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
• αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
• δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

Σχολές

Ο απόφοιτος κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τα μαθήματα

Μαθήματα Ειδικότητας Ωρες
Β’ τάξη
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Εγκατάσταση − Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 2 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων 1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Γ’ τάξη
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) 3 Θεωρία + 1 Εργαστήριο
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) 3 Θεωρία + 1 Εργαστήριο
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1 Θεωρία + 5 Εργαστήριο
Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2 Θεωρία + 1 Εργαστήριο
Αγγλικά Ειδικότητας 2 Θεωρία

Στην  Α’ τάξη διδάσκεται το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής.

Στην Β’ τάξη διδάσκεται το μάθημα Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ.

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=VQZLHC-FXaw|240|180|0{/youtube}    {youtube}http://www.youtube.com/watch?v=SMzue945Mk4|240|180|0{/youtube}
{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=UDZzJnNYiAQ|240|180|0{/youtube}   {youtube}https://www.youtube.com/watch?v=7hlaL-O10AE|240|180|0{/youtube}

funΑνέκδοτα και αστείες εικόνες σχετικά με την πληροφορική