Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Υπηρεσιών

 

Περιγραφή επαγγλέλματος

Ο ειδικός Τουριστικών Επιχειρήσεων έρχεται συνεχώς σε επαφή με πελάτες, γι΄αυτό και πρέπει να διαθέτει:

  • κοινωνικότητα,ευγένεια,υπομονή,διακριτικότητα και γενικά ευχάριστη προσωπικότητα.
  • Ο ειδικός Τουριστικών Επιχειρήσεων υποδέχεται τους πελάτες ,
  • τους ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ξενοδοχείου
  • φροντίζει για τις ανάγκες τους και την ευχάριστη παραμονή τους.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο ειδικός Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί σε :

  • Μικρές ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
  • Τουριστικά συγκροτήματα
  • Κάμπινγκ
  • Κατασκηνώσεις

Ο τουρισμός σήμερα, κατέχει μια σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία και οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές, ενώ μπορούν με την κατάλληλη τουριστική πολιτική να βελτιωθούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων εκκρεμεί ενόψει της υπουργικής απόφασης, περί ισοτιμίας των νέων τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ., με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Διδασκόμενα μαθήματα

Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

Μαθήματα Β’ τάξης Ωρες/εβδ
Αρχές Γενικής Λογιστικής
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα)
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
Σύνολο 18

 

Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Μαθήματα Γ’ τάξης
Ωρες/εβδ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας*
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων*
Αγγλικά Ειδικότητας
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
2Θ + 2Ε
Τουριστικό Marketing
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα
3Θ + 1Ε
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Y
Σύνολο
23

*Με κόκκινο σημειώνονται τα μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση