Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Περιγραφή Επαγγέλματος

H εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδιώσεων σε κτίρια, ακολουθώντας τα σχέδια του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, αποτελούν ένα μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ηλεκτροτεχνίτη. Παράλληλα δε, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά και ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές και τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, διακόπτες, πρίζες, κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας
O ηλεκτρολόγος εργάζεται συνήθως όρθιος ή ανεβασμένος σε σκάλες ή σκυμμένος, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για να μη γίνονται ατυχήματα. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες
Για να γίνει κάποιος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, πρέπει να του αρέσουν οι επισκευές των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, να διαβάζει και να καταλαβαίνει ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια και να είναι οργανωτικός, μεθοδικός και υπεύθυνος. Απαιτείται επίσης να έχει καλή όραση, να είναι προσεκτικός, επινοητικός, συνεπής, επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα και να διαθέτει υπομονή και καλή σωματική υγεία.

Σπουδές

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) στην ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Νο. 3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου που είναι ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τέλος, σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει κάποιος με τη μέθοδο της μαθητείας-εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας, κοντά σε έμπειρους επαγγελματία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται με το Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το άρθρο18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003).

Άδεια χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία

Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

– Ηλεκτρολόγο (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ).
– Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων.
– Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων.

Άδεια με εξετάσεις και προϋπηρεσία (18 μηνών)

– Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή).
– Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κ.λπ.
– Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών.
– Τεχνουργού
– Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων
– Ηλεκτρολόγου Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας
Ο τεχνικός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μπορεί να απασχοληθεί σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, μπορεί να συνεργαστεί με διάφορες τεχνικές εταιρείες και βιομηχανικές επιχειρήσεις ή να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος σ’ αυτές. Οι προοπτικές αγοράς εργασίας είναι θετικές, παρουσιάζοντας θετικό ισοζύγιο στη ζήτηση αγοράς εργασίας.

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:
– Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.

– Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.

– Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικών ειδών, ανταλλακτικών αυτοκινήτου .

– Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, Αεροδρόμια, κ.λπ.) ή ως εξωτερικός συνεργάτης

– Υπουργεία και Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική κλπ).

– Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).

– Ηλεκτρολόγος σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

– Σχεδιάζει και κατασκευάζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, με κυκλώματα: Φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων,
πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC), φωτοβολταϊκών συστημάτων,ανεμογεννητριών.

 Μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.

– Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες εγκαταστάσεων και μηχανών.

– Βελτιώνει και εκσυγχρονίζειτην εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία (PLC,EIB ,Σύγχρονα Συστήματα παρακολούθησης καλής λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

– Εγκαταστάσεις φωτισμού – φωτοτεχνικές διατάξεις – εγκαταστάσεις EIB – Instabus
– Εγκαταστάσεις κίνησης ( Μηχανές DC-AC, αντλίες, γκαραζόπορτες, έλεγχος ποιότητας προϊόντων κ.λ.π. ) με PLC.
– Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί, κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση Η/Υ.
– Αυτοματισμοί Θέρμανσης
– Γειώσεις – Αλεξικέραυνα.

Εξέλιξη

Να συνεχίσει τις σπουδές του σε ΑΤΕΙ και ΑΕΙ,

Μαθήματα

Μαθήματα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων ΕΠΑΛ , Β’ Τάξη

Θεωρητικά: 10 ώρες

 • Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος – Ηλεκτρομαγνητισμός (3 ώρες)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις I (4 ώρες)
 • Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας (1 ώρα)
 • Αγγλικά ειδικότητας (2 ώρες)

Εργαστήρια: 10 ώρες

 • Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (3 ώρες)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις I (4 ώρες)
 • Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος – Ηλεκτρομαγνητισμός (3 ώρες)
 • Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας (3 ώρες)

 

Μαθήματα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων ΕΠΑΛΓ’ Τάξη

Τα μαθήματα ειδικότητας του ηλεκτρολογικού τομέα της Γ τάξης είναι:

Θεωρητικά:11 ώρες

 • Ηλεκτρικές Μηχανές (3 ώρες)
 • Ηλεκτροτεχνία  (3 ώρες)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις II (3ώρες)
 • Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (2ώρες)

Εργαστήρια: 12 ώρες

 • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών (4 ώρες)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις II (4 ώρες)
 • Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (4 ώρες)

 

Σχολές και Τμήματα Εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ

Ομάδα Α

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχολές

 • Ηλεκτρολογίας
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )
 • Αυτοματισμού
 • Ενεργειακής Τεχνολογίας
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Οχημάτων
 • Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
 • Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
 • Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών
 • Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 


ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ
 • Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν)
 • Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
 • Αστυφυλάκων

 Ομάδα Β

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές:

 • των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),
 • των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),
 • της ΑΣΠΑΙΤΕ,
 • των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),
 • των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
 • των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
 • των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
 • των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και
 • των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.

Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές: 

 • των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),
 • των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),
 • της ΑΣΠΑΙΤΕ,
 • των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),
 • των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και
 • των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.

Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου.