Εργαστήριο Νοσηλευτικής

Η  Νοσηλευτική είναι  επιστήμη και τέχνη, θεωρία και πράξη.

Γι’ αυτό, απαιτείται συνδυασμός  επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών δεξιοτήτων και καλλιεργημένης προσωπικότητας. Ο νοσηλευτής/η νοσηλεύτρια  παντού και πάντοτε πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση της υγείας του ανθρώπου με ζήλο και ηρωισμό.

Οι  επιστημονικές αρχές και γνώσεις μόνο δεν έχουν τη δύναμη να επιτελούν νοσηλευτικό έργο.  Απαιτείται και η νοσηλευτική τέχνη, δηλαδή η νοσηλευτική πράξη.

Επομένως, η επιστήμη και η τέχνη έχουν σημαντική θέση  και αποστολή στο νοσηλευτικό έργο με τελικό σκοπό  την ολοκληρωμένη προσωπική  νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου, την πρόληψη της ασθένειας, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Συνεπώς, απαιτείται από τους μαθητές μας η εκπαίδευση στην εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και στην εκμάθηση της νοσηλευτικής τέχνης στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Το εργαστήριο νοσηλευτικής λειτουργεί ως περιβάλλον προσομοίωσης με αυτό του κλινικού χώρου παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας  να πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του τομέα Υγείας – Πρόνοιας παρακολουθούν τέσσερις (4) ώρες Εργαστήριο Νοσηλευτικής κάθε εβδομάδα με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση σε  νοσηλευτικές διεργασίες όπως π.χ. το στρώσιμο του κρεβατιού του αρρώστου, τις ειδικές θέσεις του αρρώστου, την λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων, την χορήγηση των θερμών και ψυχρών επιθεμάτων κ.ά.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών παρακολουθούν δέκα (10) ώρες Εργαστήριο Νοσηλευτικής κάθε εβδομάδα και η πρακτική τους εξάσκηση περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες νοσηλευτικές διεργασίες όπως την τεχνητή σίτιση του αρρώστου, τον καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως, την χορήγηση οξυγόνου, την παρεντερική χορήγηση φαρμάκου  κ.ά..

Για την επαρκή πραγμάτωση της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών μας, το εργαστήριο νοσηλευτικής περιλαμβάνει ανθρώπινα προπλάσματα που προσομοιάζουν στο ανθρώπινο σώμα, συσκευές έγχυσης  φαρμάκων, μάσκες χορήγησης οξυγόνου και ροόμετρο, καθετήρες ουροδόχου κύστεως, ρινογαστρικούς καθετήρες, θερμόμετρα, πιεσόμετρα, τροχήλατο νοσηλείας με αναλώσιμο υλικό, παραβάν, τροχήλατο  καθαρού και  ακάθαρτου ιματισμού κ.ά..

Υπάρχουν ακόμα  χάρτες  ανατομίας, σκελετοί και πρόπλασμα για επίδειξη Πρώτων Βοηθειών (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση).

Φωτογραφίες από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

« από 3 »

 

Φωτογραφίες από το την πρακτική εξάσκηση των μαθητών

« από 2 »