Εργαστήρια Software

Το ΣΕΚ Βέροιας διαχειρίζεται πέντε εργαστήρια πληροφορικής και εφαρμογών πληροφορικής (εργαστήρια software) που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, της ΕΠΑΣ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και του ΙΕΚ Βέροιας.

Εργαστήριο Γ
γίνονται κυρίως μαθήματα του τομέα πληροφορικής, όπως ο προγραμματισμός υπολογιστών, τα πολυμέσα κλπ

Εργαστήριο Δ
οι υπολογιστές τρέχουν κατ’ επιλογή windows ή linux, και γίνονται τα μαθήματα που αφορούν τα λειτουργικά συστήματα και το internet

Εργαστήριο Ε
γίνονται τα μαθήματα εφαρμογών υπολογιστών της Α’ τάξης και του τομέα οικονομίας διοίκησης

Εργαστήριο Η
εξυπηρετεί και μαθήματα του ηλεκτρολογικού τομέα

Εργαστήριο Ζ
εξυπηρετεί και μαθήματα του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών όπως σχεδιαστικά, επεξεργασίας φωτογραφίας κλπ

Τα εργαστήρια πληροφορικής λειτουργούν από τις 08:30 το πρωϊ έως τις 10:30 το βράδυ συνεχώς, οπότε για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, εφαρμόζεται ο Κανονισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Πληροφορικής.

« από 2 »