Εργαστήριο Hardware

Το εργαστήριο Υ
είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται τα μαθήματα που αφορούν τα δίκτυα αλλά και την γνωριμία με το υλικό και την συντήρηση των Η/Υ. Και βέβαια στο εργαστήριο Υ, γίνεται και πραγματική συντήρηση όλων των υπολογιστών που λειτουργούν στα εργαστήρια πληροφορικής, αλλά και στα εργαστήρια όλων των τομέων και γραφείων του ΣΕΚ.

« από 2 »