Ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 Στη Γ΄τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ οι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 2072 τΒ ΄,15-06-17 και τα οποία είναι τα εξής: 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις   3Θ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας  3Θ
Δενδροκομία – Αμπελουργία  2Θ+3Ε
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Κηπευτικές Καλλιέργειες  2Θ+3Ε
Αρδεύσεις Καλλιεργειών 1Θ+2Ε
Φυτοπροστασία 2Θ+2Ε

Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο

{youtube}hMpjEwl2lHk|640|480|1{/youtube}

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το εδάφους για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να συλλέγει και να αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λπ.).
 • Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.
 • Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους.
 • Να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής λιπασμάτων, κ.λπ.).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.)
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής).
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, από την ειδικότητα του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

A. Δημόσιος Τομέας

Στο δημόσιο τομέα μπορεί να εργαστεί π.χ.

 • σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ινστιτούτα Φυτών), των περιφερειών και των Δήμων της χώρας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου)
 • σε εργαστήρια εδαφολογίας- γενετικής και βελτίωσης φυτών.
 • σε Κέντρα σποροπαραγωγής και πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α.

 

Β. Ιδιωτικός Τομέας

Ο απόφοιτος της Ειδικότητας του τεχνικού Φυτικής Παραγωγής θα έχει τη δυνατότητα πχ :

να λειτουργεί δική του σύγχρονη επιχείρηση

ή να εργαστεί:

 • σε σύγχρονες βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • σε σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
 • σε ιδιωτικά εργαστήρια εδαφολογίας -φυτοπαθολογίας
 • σε σύγχρονες εκμεταλλεύσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • σε θερμοκήπια
 • σε φυτώρια
 • σε Γεωργικούς συνεταιρισμούς
 • σε ιδιωτικά κέντρα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών κ.α.


Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της ειδικότητας Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των Πανελληνίων σε αντίστοιχα του τομέα τμήματα ΤΕΙ και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 545/22-02-17 σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, ΑΕΝ, και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστήμιων.

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από το σύνδεσμο: Τμήματα για υποψηφίους Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μεταλυκειακό Ετος – Τάξη Μαθητείας 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ2/33697/Δ4 ΦΕΚ 781Β/13-03-2017 καθορίζεται Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής».

Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» αποσκοπεί στην απόκτηση ή τη βελτίωση εξειδικευμένων γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθιστούν ομαλότερη την μετάβαση των εκπαιδευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο εργασίας.

Ο στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι διττός. Στοχεύει:

α) στην εκμάθηση και εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και μεθόδων συνεκτιμώντας την επιτυχία της καλλιέργειας, το κόστος της παραγωγής αλλά και την ευαισθησία των οικοσυστημάτων στις επιτελούμενες περιβαλλοντικές αλλαγές και
β) στην εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων για επιτυχή επίτευξη του «επιχειρείν στη γεωργία» όπως η πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση, η υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και η αξιολόγηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Περίγραμμα Επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», μετά την ολοκλήρωση του μεταλυκειακού έτους μαθητείας, θα είναι σε θέση να:

 • Επιλέγουν με οικονομικά κριτήρια τον κλάδο της φυτικής παραγωγής που θα ενασχοληθούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
 • Οργανώνουν παραγωγικές επεμβάσεις, ελαχιστοποιώντας το κόστος.
 • Παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγροτικής πολιτικής.
 • Αξιολογούν προσεκτικά ενδεχόμενες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.
 • Ασκούν γεωργία με σύγχρονες μεθόδους, ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον
 • Λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων παραγωγής
 • Επιλέγουν και συντηρούν τα κατάλληλα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα για τις εργασίες τους.
 • Επιλέγουν και συντηρούν τις κατάλληλες γεωργικές εγκαταστάσεις κατά περίπτωση.
 • Εκτελούν αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων.
 • Οργανώνουν και να κατευθύνουν με επιτυχία την γεωργική τους εκμετάλλευση.
 • Τηρούν διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 • Χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση (τεχνική + οικονομική) για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Γενικές ικανότητες – χαρακτηριστικά

Οι γενικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», μετά την ολοκλήρωση του έτους μαθητείας θα είναι:

 • Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, οδηγιών από ξενόγλωσσα φυλλάδια, επικοινωνία με συναδέλφους.
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet κ.λπ.), απαραίτητες στην αρχειοθέτηση, καταχώριση, λήψη πληροφοριών και δεδομένων για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του και στη χρήση λογισμικών για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών του.
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών.
 • Προσοχή και υπευθυνότητα στον χειρισμό γεωργικών εργαλείων, μηχανημάτων και σκευασμάτων τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.
 • Κρίση στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών καθώς και στην εφαρμογή γεωργικών σκευασμάτων με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Επίγνωση της ευθύνης του έργου και της συνεισφοράς τους στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.
 • Διάθεση πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας.
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Επιχειρηματική συνείδηση.