Εργαστήριο Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων

Στο Εργαστήριο Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων, οι μαθητές της ειδικότητας έρχονται σε πρώτη επαφή, με τα εργαλεία της συσκευές και τα υλικά που χρησιμοποιεί ο τεχνικός για την κατασκευή επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων θέρμανσης με βάση τα στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα αλλά και την χρήση αντλιών θέρμότητας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας , έχουν σαν στόχο να διδάξουν στους μαθητές, τον τρόπο κατασκευής των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και τον ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων και συσκευών που απαιτούνται κατά περίπτωση. Στις ασκήσεις που πραγματοποιούν οι μαθητές, ασχολούνται με την κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης και με την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης – πυρόσβεσης κ.λ.π.
Στόχος μας είναι, στο Εργαστήριο Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια της φοίτησής τους, οι μαθητές με την καθοδήγηση και εποπτεία του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ε.Κ. και κάνοντας χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου, σταδιακά να αποκτούν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας, για τον λόγο αυτό καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιβάλλον του εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι ασκήσεις να προσομοιάζει με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας .
Στο Εργαστήριο αυτό εκπαιδεύονται μαθητές των ειδικοτήτων:
• Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών του 1ου ΕΠΑ.Λ Βέροιας
• Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών του εσπερινού ΕΠΑ.Λ Βέροιας
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός ΤεχνολογίαςΠετρελαίου και Φυσικού Αερίου του 1ου ΕΠΑ.Λ Βέροιας

 Φωτογραφίες από το εργαστήριο

    
« από 2 »