Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στο χώρο αυτό γίνεται η διδασκαλία των Εργαστηριακών Μαθημάτων:

α) Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος – Ηλεκτρομαγνητισμός (Β’ Λυκείου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού)

β) Βασική Ηλεκτρολογία (Β’ Λυκείου Τομέα Μηχανολογίας)

γ) Ηλεκτροτεχνίας (Γ’ Λυκείου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού)

Σκοπός των παραπάνω Εργαστηριακών Μαθημάτων μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων είναι:

– η πειραματική επαλήθευση των αντίστοιχων θεωρητικών μαθημάτων,

– η απόκτηση των τεχνικών δεξιοτήτων στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου ρεύματος,

– η τήρηση του κανόνων ασφαλείας του Εργαστηρίου.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, οι μαθητές θα πρέπει μέσα από την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων να εμπεδώσουν τους νόμους και κανόνες του ηλεκτρισμού και να μπορούν να επιλέγουν και να χειρίζονται ηλεκτρικά όργανα και συσκευές τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.